PR که مخفف روابط عمومی (Public Relations) میباشد. سهم بسزایی در برندینگ سازمان ها و شرکت ها دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد عوامل مرتبط و بهبود روابط عمومی این بخش از سایت استراتژی فامیلی را دنبال نمایید.